Bitcoin là phát minh quan trọng nhất trong lịch sử thế giới kể từ khi Internet ra đời.

– Roger Ver, nhà đầu tư thiên thần và người truyền bá Bitcoin