Chúng tôi đã chọn đặt tiền bạc và niềm tin của mình vào một khuôn khổ toán học không có chính trị và lỗi của con người.

– Tyler Winklevoss, Nhà đồng sáng tạo Facebook