Bitcoin là một thành tựu công nghệ.

– Bill Gates, Nhà đồng sáng lập Microsoft